2321052481 6937128787 Ψυχικό, Σέρρες gpetrakidis@gmail.com
hero image

ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ
Υδροσπορά - Χλοοτάπητες & Κατασκευή Κήπων



||  υδροσπορά

 

Το περιβάλλον από το οποίο τόσο πολύ εξαρτάται η ζωή στον πλανήτη καταπονείται με το πέρασμα των χρόνων όλο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πολύ σημαντικό να μπορούμε να συμβάλουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

 

Η μέθοδος της υδροσποράς εφαρμόζεται κυρίως σε πλαγιές με μικρή ή μεγάλη κλίση.



H Υδροσπορά είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρασίνου σε επιφάνειες με μεγάλη ή μικρή κλίση πχ. τα πρανή εθνικών οδών κ.α.

 



ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

Μελέτη (της περιοχής στην οποία ανήκει η προς εγκατάσταση πρασίνου επιφάνεια).
Γεωλογική, Μορφολογική, Εδαφολογική, Κλιματολογική, Καταγραφή υπάρχουσας βλάστησης.

Σχεδιασμός υδροσποράς σύμφωνα με τις μελέτες

Προσφορά

Δημιουργία της Υδροσποράς στο χώρο σας

Παράδοση του έργου