2321052481 6937128787 Ψυχικό, Σέρρες gpetrakidis@gmail.com